Grzybowski Turniej Wojów

Po razy kolejny wojowie spotkają się w Grzybowie.

Edukacyjne wydarzenie rekonstruktorskie – pokazy życia średniowiecznego grodu – praca codzienna, obóz, rzemiosła, sztuka wojenna. Koncerty, wykłady, teatr, widowiska. Zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Rekonstrukcja historyczna na grzybowskim grodzie jest jednym z niewielu wydarzeń w Wielkopolsce przypominającym świetność Piastów, a tym samym podtrzymującą świadomość o tworzeniu się państwa polskiego w tym regionie. Poprzez różnorodne elementy takie jak pokaz walk i uzbrojenia, wykłady popularnonaukowe, koncerty dawnej muzyki, wystawy, warsztaty edukacyjne, spotkania z archeologami i historykami, działania podejmowane przez animatorów historii, spotkania z pasjonatami i odtwórcami minionej epoki chcemy oddać kształt i atmosferę panującą w czasie średniowiecznych turniejów, które stanowiły święto dla wszystkich.

Wydarzenie ma na celu zachęcenie zwłaszcza młodych ludzi do zainteresowania się przeszłością, lokalną historią, a też zachęcić do udziału w działaniach rekonstruktorskich i edukacyjnych.  [www.lednica.pl]


Informacje i szczegóły wydarzenia:

www.lednica.pl
g
rzybowo@lednica.pl
tel. 618800076

Lokalizacja


Zapisz się na newsletter