Organizacja Szlaku Piastowskiego

2.2. Porozumienie Marszałków

W celu podjęcia wspólnych działań na rzecz restytucji Szlaku Piastowskiego marszałkowie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego podpisali list intencyjny.

= ZOBACZ LIST INTENCYJNY MARSZAŁKÓW = 


2.3. Regulamin Rady 

= ZOBACZ REGULAMIN RADY = 

2.4. Skład Rady 

 Skład osobowy Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego:

 • Beata Tarczyńska – Starosta Gnieźnieński (Przewodniczący Rady)
 • Tomasz Wiktor - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Prezes Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (Wiceprzewodniczący Rady)
 • Marcin Drogorób - Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu (Wiceprzewodniczący Rady)
 • prof. dr hab. Hanna Koćka-Krenz - Zakład prahistorii powszechnej epoki żelaza, Instytut Prahistorii, Wydział Historyczny UAM
 • prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, zakład historii średniowiecznej Instytutu Historii UAM
 • prof. dr hab. Wojciech Chudziak, kierownik zakładu archeologii wczesnego średniowiecza Instytutu Arcehologii UMK
 • prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, zakład historii gospodarczej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK
 • prof. dr hab. Armin Mikos von Rohrscheidt, specjalista dr turystyki kulturowej, współwłaściciel biura Kultour.pl
 • Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Ewa Przydrożny – Dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
 • Agnieszka Kowalkowska - Dyrektor Biura Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystycznej
 • Jerzy Janczarski, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Włodzimierz Mazurkiewicz - Dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Andrzej Kaleniewicz, Kierownik oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Marcin Habel, Naczelnik Wydziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Agnieszka Rzempała – Chmielewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, członek Zarządu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”
 • Monika Andruszkiewicz – przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie
 • Jan Mazurczak, Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Wiceprezes Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”
 • Agnieszka Chrząszcz – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej, Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Inowrocławia
 • dr Rafał Gotowski – przedstawiciel Burmistrza Miasta Pakości
 • Robert Mirzyński, Dyrektor Centrum Turystyki Kulturowej „TRAKT” w Poznaniu
 • Wiesław Zajączkowski – Dyrektor Muzeum w Biskupinie
 • Henryk Miłoszewski – Przewodniczący Sejmiku Prezesów PTTK Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 • Sylwia Kucharska - Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej
 • Bartosz Styszyński – właściciel Grodu Pobiedziska
 • Urszula Łomnicka, Przewodnicząca Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”
 • Michał Woźniak – Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
 • Piotr Nowakowski – Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej w Włocławku

 

2.5. Audyt obiektów Szlaku Piastowskiego

W celu podjęcia należytych kroków przebudowy Szlaku Piastowskiego, przeprowadzono audyt w należących do niego obiektach.
Audyt przeprowadzono pod kierownictwem profesora Armina Mikos von Rohrscheidt.

= RAPORT Z AUDYTU - CZĘŚĆ I =

= RAPORT Z AUDYTU - CZĘŚĆ II = 

= RAPORT Z AUDYTU - CZĘŚĆ III =

= RAPORT Z AUDYTU - CZĘŚĆ IV =

2.6. Nowe obiekty Szlaku Piastowskiego - wniosek

Rada Programowo-Naukowa ds Szlaku Piastowskiego uznała Szlak Piastowski jako system otwarty, a więc mający możliwość rozbudowania i uzupełniania o nowe atrakcyjne, spełniające wymogi miejsca. Każorazowo, nowo wnioskowany obiekt, będzie przechodził odpowiedniwe audyty historyczny i turystyczny, a Rada będzie opiniować złożony wniosek.

= WNIOSEK W SPRAWIE NOWEGO OBIEKTU NA SZLAKU = 

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: 
Klaster turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce
Jana Pawła II 9/10
62-200 GNIEZNO

2.7. Kontakt:

Klaster turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce
tel: 798 072 200
koordynator@szlakpiastowski.pl

S
tarostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
tel: 61 426 17 74
promocja@powiat-gniezno.pl

 

 


Zapisz się na newsletter